Zaštitna arheološka istraživanja u Starom jezgru Grada započeta su u poslednjoj deceniji prošlog veka. Ovaj je period obeležen radom prvog istraživača Zavoda – Vladimira Stančića, arheologa  konzervatora (1946-2005.).