Заштитна археолошка истраживања у Старом језгру Града започета су у последњој деценији прошлог века. Овај је период обележен радом првог истраживача Завода – Владимира Станчића, археолога  kонзерватора (1946-2005.).