Početna

Poslednje vesti

Celina Stari majur u Petrovardinu pod prethodnom zaštitom

Celina Stari majur u Petrovardinu pod prethodnom zaštitom Dnevni list Dnevnik je 15. avgusta 2022. godine objavio oglas kojim Zavod za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, Novi Sad obaveštava vlasnike, korisnike i pravna lica… Pročitaj više

Celina Beogradski kej u Novom Sadu pod prethodnom zaštitom

Dnevni list Dnevnik je 2. jula 2022. godine objavio oglas kojim Zavod za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, Novi Sad obaveštava vlasnike, korisnike i pravna lica da je celina Beogradski kej u Novom Sadu… Pročitaj više