Revitalizacija zgrade u ul. Antona Čehova br. 4 –’’Stara streljana’’u Novom Sadu , 2011-2012. godine

Zahvaljujući potpunoj tehničkoj i foto dokumentaciji Zavoda kao i izvršenim sondažnim radovima bilo je moguće rekonstruisati nedostajuće originalne elemente.  Izvršeni su  zamašni građevinsko-zanatski, instalaterski i slikarsko-konzervatorski radovi gde je uz poštovanje  originalnih vrednosti dobijen savremen funkcionalan objekat – reprezentativan prostor za potrebe Grada Novog Sada.