Ревитализација зграде у ул. Антона Чехова бр. 4 –’’Стара стрељана’’у Новом Саду , 2011-2012. године

Захваљујући потпуној техничкој и фото документацији Завода као и извршеним сондажним радовима било је могуће реконструисати недостајуће оригиналне елементе.  Извршени су  замашни грађевинско-занатски, инсталатерски и сликарско-конзерваторски радови где је уз поштовање  оригиналних вредности добијен савремен функционалан објекат – репрезентативан простор за потребе Града Новог Сада.