GradNoviSad i Zavod za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada kao partner, u saradnji sa Urban Institutom je sproveo USAID-ov Program podsticaja ekonomskom razvoju opština.

Postavljeno je 16 tabli na objektima i 2 panoa u prostorno kulturno-istorijskim celinama.