Sanacija i rekonstrukcijaSpecijalnebolnicezareumatskebolesti  – Jodnebanje u NovomSadu
Rukovodilac projekta: Ljiljana Polzović, dipl.inž.arh.
           Saradnici: Milan Konjević, fotograf
Mirela Micić, apsolv. građevine
Milena Jovanović, inž.građ.

Izvođač:”Dijagonala” građevinsko preduzeće
Finansijska podrška: Fond za kapitalne investicije AP Vojvodine

Na inicijativu dr. Vilhelma Vilta (1875-1939) započeta je izgradnja modernog lečilišta 1908. godine u stilu secesije po projektu budimpeštanskog
arhitekte Imrea Frančeka (1864-1920)

Galerija