ГрадНовиСад и Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада као партнер, у сарадњи са Урбан Институтом је спровео USAID-ов Програм подстицаја економском развоју општина.

Постављено је 16 табли на објектима и 2 паноа у просторно културно-историјским целинама.