Санација и реконструкцијаСпецијалнеболницезареуматскеболести  – Јоднебање у НовомСаду
Руководилац пројекта: Љиљана Ползовић, дипл.инж.арх.
           Сарадници: Милан Коњевић, фотограф
Мирела Мицић, апсолв. грађевине
Милена Јовановић, инж.грађ.

Извођач:”Дијагонала” грађевинско предузеће
Финансијска подршка: Фонд за капиталне инвестиције АП Војводине

На иницијативу др. Вилхелма Вилта (1875-1939) започета је изградња модерног лечилишта 1908. године у стилу сецесије по пројекту будимпештанског
архитекте Имреа Франчека (1864-1920)

Галерија