Građevinsko-zanatski i konzervatorsko-restauratorski radovi na obnovi ulične fasade i krova na porodičnoj kući Mileve Marić-Anštajn, u Kisačkoj ulici u Novom Sadu, izvedeni su 2019. godine. Kuću je sazidao Milevin otac Miloš Marić, oficir šajkaškog bataljona, 1907. godine, kao porodični dom.  Ovde su kao članovi porodice živeli i buduća slavna matematičarka i njen brat Miloš Marić, mlađi   kasnije istaknuti sovjetski naučnik, šef katedre za histologiju na Sratovskom državnom univerzitetu.

Kuća ima istorijski značaj i utvrđena je za spomenik kulure 2005. godine. Stambeni objekat, bogato dekorisane fasade u stilu neo-baroka, verovatno je,  na osnovu datuma zabeleženog  iznad  masivne polukružne kolske kapije  izgrađen 1907. Fasada je obložena klinker opekom i upečatljivo dekorisana. Dvovodni krov je pokriven biber crepom. Kuća je bila neodržavana i u lošem stanju, uz primetno prisustvo vlage.

Radovi na obnovi  su obuhvatili zahvate na zameni oštećenih i degradiranih elemenata fasade i krova, radove na restauraciji i konzervaciji vučene i ornamentalne malterske plastike, fasadne stolarije i bravarije. Uključen je i prostor ajnforta, odnosno sanacija zidova od vlage, krečenje zidova i stropa, kao i sanacija poda popločanog klinker opekom. Obloga fasade od klinker pločica je pažljivo kozervirana i restaurirana. Klinker pločice su očišćene, oprane i sanirane su spojnice,   pločice koje su izgubile vezu s podlogom su pažljivo uklonjene  i ponovna montirane  – lepljene na prethodno pripremljenu podlogu. Urađena je  restauracija manjih oštećenja (rupa i okrnjenih delova), izrada novih spojnica i konsolidacija, kao impregnacija celokupnih površina. Obijene su površine dotrajalog i oštećenog maltera do zdrave podloge – opeke. Novo malterisanje   izvedeno je isključivo fabrički spravljenim malterima koji su po svom sastavu, tehničkim karakteristikama i svojstvima namenjeni renoviranju istorijskih objekata. Hidroizolacionim vodoodbojnim malterom obrađena je kontaktna zona fasade i trotoara, a sanirnim paropropusnim malterima malterisano je podnožje fasade i zidova ajnforta u visini sokle.   Na mestima gde  se ukazala potreba za demontažom pločica u većem obimu, priprema   površina zida koje se oblažu klinker pločicama vršena  je vodoodbojnim malterom na cementnoj osnovi sa lomljenim krečnjakom, a same pločice postavljene su uz upotrebu lepka za klinker. Preostale malterisane površine sa vučenim profilima sanirane su mineralnim malterima za renoviranje armiranim vlaknima, visoke obradivosti, minimalnog naprezanja i dobre prionjivosti.

Projektom je predviđena  zamena krovnog pokrivača novim, kao i popravka i eventulna zamena oštećenih elemenata krovne konstrukcije.  Ovim radovima   obuhvaćeno i izvođenje ventilisanog krova sa novim letvicama i postavljanjem vodonepropusne, paropropusne folije. Zatim, demontaža i izrada novih olučnih horizontala i vertikala (izuzev novih oluka i olučnih vertikala na kome se vršila samo revizija), kao i izrada uvodnog lima od pocinkovanog lima. Oštećena limarija na krovu je u potpunosti zamenjena.

Originalna stolarija je konzervirana i restaurirnaa i ofarbana. Ovim radovima obuhvaćena je samo fasadna strana prozora sa spoljašnjim krilima i štokom, dok je ulazna kapija u celosti restaurirana. Na podrumskim otvorima demontirani su ostaci starih kapaka i izrađeni novi sa ramom i  krilima od perforiranog lima. Kompletna fasada kao i površine ajnforta završno se ofarbane kvalitetnom visoko paropropusnom silikatnom bojom po izboru konzervatorskog nadzora. Za dugotrajnu zaštitu fasade od onečišćenja predviđeno je nanošenje paropropusne, transparentne prevlake sa funkcijom samočišćenja.