Грађевинско-занатски и конзерваторско-рестаураторски радови на обнови уличнe фасадe и крова на породичној кући Милеве Марић-Анштајн, у Кисачкој улици у Новом Саду, изведени су 2019. године. Кућу је сазидао Милевин отац Милош Марић, официр шајкашког батаљона, 1907. године, као породични дом.  Овде су као чланови породице живели и будућа славна математичарка и њен брат Милош Марић, млађи   касније истакнути совјетски научник, шеф катедре за хистологију на Сратовском државном универзитету.

Кућа има историјски значај и утврђена је за споменик кулуре 2005. године. Стамбени објекат, богато декорисане фасаде у стилу нео-барока, вероватно је,  на основу датума забележеног  изнад  масивне полукружне колске капије  изграђен 1907. Фасада је обложена клинкер опеком и упечатљиво декорисана. Двоводни кров је покривен бибер црепом. Кућа је била неодржавана и у лошем стању, уз приметно присуство влаге.

Радови на обнови  су обухватили захвате на замени оштећених и деградираних елемената фасадe и крова, радове на рестаурацији и конзервацији вучене и орнаменталне малтерске пластике, фасадне столарије и браварије. Укључен је и простор ајнфорта, односно санација зидова од влаге, кречење зидова и стропа, као и санација пода поплочаног клинкер опеком. Oблoгa фaсaдe oд клинкeр плoчицa јe пажљиво козервирана и рестаурирана. Клинкер плочице су очишћене, опране и саниране су спојнице,   плочице које су изгубиле везу с подлогом су пажљиво уклоњене  и поновна монтиране  – лепљене на претходно припремљену подлогу. Урађена је  рестаурација мањих оштећења (рупа и окрњених делова), израда нових спојница и консолидација, као импрегнација целокупних површина. Обијене су површине дотрајалог и оштећеног малтера до здраве подлоге – опеке. Ново малтерисање   извeдено је искључиво фабрички справљеним малтерима који су по свом саставу, техничким карактеристикама и својствима намењени реновирању историјских објеката. Хидроизолационим водоодбојним малтером обрађена је контактна зона фасаде и тротоара, а санирним паропропусним малтерима малтерисано је подножје фасадe и зидова ајнфорта у висини сокле.   На местима где  се указала потреба за демонтажом плочица у већем обиму, припрема   површина зида које се облажу клинкер плочицама вршена  је водоодбојним малтером на цементној основи са ломљеним кречњаком, а саме плочице постављене су уз употребу лепка за клинкер. Преостале малтерисане површине са вученим профилима саниране су минералним малтерима за реновирање армираним влакнима, високе обрадивости, минималног напрезања и добре приоњивости.

Пројектом је предвиђена  замена кровног покривача новим, као и поправка и евентулна замена оштећених елемената кровне конструкције.  Овим радовима   обухваћено и извођење вентилисаног крова са новим летвицама и постављањем водонепропусне, паропропусне фолије. Затим, демонтажа и израда нових олучних хоризонтала и вертикала (изузев нових олука и олучних вертикала на коме се вршила само ревизија), као и израда уводног лима од поцинкованог лима. Оштећена лимарија на крову је у потпуности замењена.

Оригинална столарија је конзервирана и рестаурирнаа и офарбана. Овим радовима обухваћена је само фасадна страна прозора са спољашњим крилима и штоком, док је улазна капија у целости рестаурирана. На подрумским отворима демонтирани су остаци старих капака и израђени нови са рамом и  крилима од перфорираног лима. Комплетна фасада као и површине ајнфорта завршно се офарбане квалитетном високо паропропусном силикатном бојом по избору конзерваторског надзора. За дуготрајну заштиту фасадe од онечишћења предвиђено је наношење паропропусне, транспарентне превлаке са функцијом самочишћења.