Saborna crkva
Sv. Velikomučenika Georgija u Novom Sadu
Radovi na sanaciji oštećenja fasade i njenih dekorativnih elemenata

radovi leta 2006.godine

Galerija