Dunavska ulica – od kapije grada do spomenika kulture