Konzervatorski radovi na obnovi Almaške crkve u Novom Sadu

Rukovodilac radova: Miodrag Mišljenović, dipl.inž.građ.
Izvođač: DOO  “ Cakić inženjering“ ,
Novi Sad, ul. Vojvode Prijezde broj  16

Radovi na obnovi Hramavršenisu u dvefaze. Sanacioni radovi koji su rađeni u prvoj fazi 2007. godinesu bazirani na ojačanju konstruktivnog sklopa (ugradnja horizontalnog armiranobetonskog serklaža, utezanje postojećih zatega, zamena oštećenih delova krovne konstrukcije sa ojačanjem veza, injektiranje pukotina i preziđivanje kako potkrovnih venaca, tako i rastrešenih delova zidane konstrukcije).

Radovi u drugoj fazi koja je rađena 2008. godine obuhvatili su kompletnu obnovu fasada (injektiranje pukotina, kompletno obijanje i ponovno malterisanje fasadnih površina, zamena dekorativnih fasadnih elemenata, završno bojenje, zamena dotrajale limarije, restauracija bravarije na prozorima itd.).

Galerija