Одлука о утврђивању  старог језгра Новог Сада за просторну културно-историјску целину

(Службени гласник РС, бр. 7/ 2008)

ОПИС: Спратна кућа, угаона са Улицом Лазе Телечког у којој се води под бројем 2. У шестој деценији 20. века је прерађивана, фасаде су равно малтерисане, на локалима су уграђени метални излози, а у ентеријеру уклоњени сводови.

Опис пројекта

Решење

Радови изведени2007. године
Галерија