Одлука о утврђивању  старог језгра Новог Сада за просторну културно-историјску целину

(Службени гласник РС, бр. 7/ 2008)

ОПИС: Двоспратна стамбено-пословна палата затвара угао са Тргом слободе, архитектонски и урбанистички добро је усклађена са Штедионицом (Војвођанска банка) на суседном углу и Римокатоличком црквом, испред. Ова црква је била и инвеститор градње реализоване 1908/9. по пројекту будимпештанског архитекте Кароља Ковача. Назив палате потиче од гвоздене фигуре (оклопа), која је пренета са старије срушене двоспратне куће истог имена. Изведена је доследно у сецесијском стилу.

Решење

Радови изведени2004. година
Галерија