KONZERVATORSKO – RESTAURATORSKI RADOVI NA OBNOVI FASADA, SANACIJI I ADAPTACIJI OBJEKTA AKADEMIJE UMETNOSTI (Visarionova bolnica) u Ulici Đure Jakšića  br. 7-9

mart 2007. – avgust 2008.god.

Vreme gradnje: 1741.

Stil: barok