Реконструкција, конзервација и рестаурација

Промена намене таванског у пословни односно стамбени простор

Радови од 2003. до 2007. године

Галерија