КОНЗЕРВАТОРСКО – РЕСТАУРАТОРСКИ РАДОВИ НА ОБНОВИ ФАСАДЕ ЗГРАДЕ СОКОЛСКОГ ДОМА у ул. Игњата Павласа бр.4

 фебруар – мај 2007.год.

1934-1936.

Модерна

Ђорђе Табаковић