(Решење о заштити Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НР Србије бр. 227/49 од 19. фебруара 1948. године; Одлука о категоризацији , ²Службени гласник АП Војводине² број 25, од 28. 10. 1991. године)

ОПИС: Објекат захвата угао улица Београдске и Lисинског, један је од најстаријих у блоку, грађен у првој половини XVIII века.  Носи све одлике барокне архитектуре, са штуко пластиком око прозора и карактеристичним угаоним еркером.

Решење

Радови изведени2003. године
Галерија