Одлука о утврђивању  старог језгра Новог Сада за просторну културно-историјску целину

(Службени гласник РС, бр. 7/ 2008)

 ОПИС: Спратна стамбено-пословна кућашироког прочеља и основе слова П, изграђена пре 1885. у стилу историзма.На спрату уличне фасаде је низ од девет прозора над којима се смењују затворени сегментни и троугаони фронтони на конзолама, у правилном растеру.

Решење

Галерија

Радови изведени2003. године