КОНЗЕРВАТОРСКИ ПРОЈЕКАТ
АДАПТАЦИЈЕ ДЕЛА ПОТКРОВЉА
И ОБНОВЕ ДЕЛА ЗГРАДЕ МАТИЦЕ СРПСКЕ
У НОВОМ САДУ
ИНВЕСТИТОР:
ЈП “ Завод за изградњу града “
Стевана Брановачког 3, Нови Сад

Решење

Радови изведени2009. године
Галерија