План набавки за 2019. годину

Преузмите план набавки за 2019. годину

Датум објаве – 1. март 2019. године

Извештај за I квартал 2019. године

 

Извештај Извршења плана јавних набавки за 2018. годину

 

Download the PDF file .