План набавки за 2019. годину

Преузмите план набавки за 2019. годину

I измена плана јавних набавки за 2019. годину (27.06.2019.)

II измена плана јавних набавки за 2019. годину (14.07.2019.)

III измена плана јавних набавки за 2019. годину (09.08.2019.)

IV измена плана јавних набавки за 2019. годину (26.09.2019.)

V измена плана јавних набавки за 2019. годину (01.12.2019.)

IV Техничка исправка плана јавних набавки за 2019. годину (31.12.2019.)

Датум објаве – 1. март 2019. године

Извештај за I квартал 2019. године

Извештај за II квартал 2019. године

Извештај за III квартал 2019. године

Извештај за IV квартал 2019. године

 

Извештај Извршења плана јавних набавки за 2019. годину

Извештај Извршења плана јавних набавки за 2018. годину

 

Download the PDF file .