Aleksandra Zeković, Author at Zavod za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada